Kulturministeriet bakker Kulturstyrelsen op

For at realisere planerne om et kultur- og forsamlingshus i det faldefærdige Krudthus 2, er det nødvendigt at renovere og tilpasse den fredede bygning – bl.a. fjerne nogle rækker af søjler i fyrretræ på første sal, så det bliver muligt at etablere en teater- og koncertsal her.

Efter at Kulturstyrelsen (fredningsmyndigheden) tre gange har givet afslag på vores ansøgning om at fjerne søjlerne, har vi klaget til Kulturministeren. Ministeren giver styrelsen medhold og opfordrer os til at genoptage dialogen med styrelsen.

Dragør Kommune har tidligere sammen med os i Foreningen Krudthus 2 søgt om tilladelse til at gennemføre en renovering, hvor det gamle krudthus i princippet føres tilbage til sin oprindelse udvendigt, mens det indvendigt renoveres og indrettes med moderne faciliteter. Dette indebærer bl.a., at vi skal fjerne otte søjler i pommersk fyr på første sal.

Kulturstyrelsen har tre gange afvist vores ansøgning, og derefter har vi klaget til Kulturministeren. Ministeriet har derefter haft en særlig rådgiver ude at gennemse huset og høre vores forklaring om, hvordan vi ved at ændre også kan bevare den historiske bygning. Rådgiveren har i store træk givet os medhold i, at denne plan er fornuftig. Men ministeren vælger altså at se bort fra det og lægge afgørelsen tilbage i Kulturstyrelsen.

Hvad nu? Vi arbejder ufortrødent videre. Bl.a. på et modificeret forslag, hvor det måske ikke er nødvendigt at fjerne mere end seks søjler – og så arbejder vi på at få assistance fra bl.a. Realdania til at videreudvikle vores projekt.

For os er sagen klar: Uden teatersal, intet renoveringsprojekt. Uden renovering intet kulturhus. Uden kulturhus vil det gamle krudthus snart smuldre væk. En livskraftig hussvamp har allerede godt fat i de bærende konstruktioner, og vind og vejr tærer kraftigt på taget, som tidligere fejlagtigt er tætnet med et kunststofprodukt.

Derfor håber vi – for byen og for krudthuset – at vi snart kan komme tilbage med positivt nyt i sagen.

Se Kulturministerens afgørelse her


Læs mere >

Foreningen er etableret

Stiftende generalforsamling 13. maj 2014:

Initiativtagerne til Krudthus 2 havde indbudt til stiftende generalforsamling i Wiedergården, og en snes engagerede borgere – og både naboer, politisk aktive, foreningsaktive og almindeligt interesserede – mødte op.

Karl Erik Grønbech fortalt om arbejdet med projektet indtil nu og planerne med Foreningen Krudthus 2, som har to formål: Dels at sikre tilladelser og penge til samt gennemførelse af Krudthus 2’s istandsættelse – og dels at etablere den organisation, som fremadrettet skal drive kulturhuset til glæde for alle byens borgere.

Krudthusets nuværende tilstand og planerne for, hvordan huset nænsomt kan reetableres udvendigt og moderniseres indvendigt, så det bliver et moderne kulturhus med aktivitetsrum i stueplanet og teatersal på første sal, blev fremlagt og drøftet.

Aslaug Kleve Kiertzner fremlagde forslag til foreningens vedtægter og forslag til kontingent på 100 kr. for privatpersoner og 1.000 kr. for virksomheder, så alle med interesse for projektet har mulighed for at melde sig ind i foreningen og følge projektet.

Foreningens første bestyrelse har Allan Holst (kommunekontakt), Aslaug Kleve Kiertzner (juridisk ekspert), Jimmy Kjærsvold (næstformand),  Karl Erik Grønbech (formand), Klaus Lyngsdal Pedersen (kasserer), Ole Storgaard (arkitekt) og Susanne Lindø Grønbech (sekretariat og kommunikation) som medlemmer – samt Claus Ehlers og Erik Falck som suppleanter.

Det er desuden bestyrelsens hensigt at etablere arbejdsgrupper, når projektet begynder at tage fart – forhåbentligt hen over sommeren. Mange af generalforsamlingens deltagere meldte sig med med deres forskellige kompetencer og interesser til dette arbejde.

I pausen kunne man tegne medlemskab – og Foreningen Krudthus 2 havde således allerede en snes medlemmer på sin fødselsdag.

Se vedtægterne

Fotos fra generalforsamlingen – klik på foto for at se det stort:

Krudthus_GF_6 Krudthus_GF_5 Krudthus_GF_4 Krudthus_GF_3 Krudthus_GF_2 Krudthus_GF_1 Krudthus_GF


Læs mere >

Krudthuset

Krudthus 2 er opført af Søetaten i 1782 – muret af kalksten fra Saltholm.

I 1868 blev huset overdraget til hæren.

I 1932 blev huset overført fra hæren til Kystdefentionen.

1943-1945 var krudthuset okkuperet af tyskerne, som brugte huset til observationspost.

1954 -1954 tilhører huset igen Kystdefentionen.

1954 tømmes huset og afleveres til Københavns Kystbefæstning.

1962 købes krudthuset af St. Magleby Kommune, og efter kommunesammenlægningen i 1974 ejes huset af Dragør Kommune.

Lokalt omtales huset som ”Krudthus 2” – med henvisning til de i alt tre krudthuse i Dragør Kommune: det første som i dag er fritidsklub og det tredje som er en del af Campingpladsens servicebygning.

Murerne er over en halv meter tykke og rummer ventilationskanaler – det gjaldt jo om at holde krudtet tørt!

Oprindeligt har huset været omgivet af en fem meter bred vandfyldt kanalen. Det er planen, at kanalen ved restaureringen blive genskabt og vil spejle den gamle bygning.

 


Læs mere >