Projekt kulturhus


Fra krudthus til hus med krudt i

Krudthus2-slide-6

De senere år har Krudthus 2 levet en kummerlig tilværelse som mistrøstigt depot for diverse effekter fra Dragør Kommune.

Men hvorfor ikke samle gode kræfter om at bringe huset tilbage til live som det kulturhus, byen ikke har i dag?

Det kræver, at fredningen af huset dispenseres, så den indvendige indretning kan moderniseres til at tjene både scenekunst, kultur, møder mm.

Krudthus2-slide-7

Initiativtagerne har udviklet et projekt, hvor huset udvendigt føres tilbage til sin oprindelige form, mens huset indvendigt forandres og moderniseres – i respekt for huset selv, efter gode håndværkstraditioner og med tanke på det liv, som skal foregå derinde.

Kulturstyrelsen er blevet spurgt – og har sagt nej – tre gange over de seneste 1½ år. Men nu ser det ud til, at kulturministeriet giver initiativtagerne medhold i den nænsomme modernisering, som er foreslået.

Dragør Kommune – byråd og forvaltning – har hele vejen igennem støttet ideen. Nu skal der etableres en forening, som kan arbejde sammen med kommunen om at realisere planerne og i sidste ende forestå projekt og drift.

Udvalgte dokumenter om Krudthus 2:
Rammelokalplan 59 og tilæg 4 2000
20121210 Ansøgning til Dragør Kommune
20121210 Bilag til ansøgningen
20121111 Opmåling af Krudthus 2
20130411 Ansøgning til Kulturstyrelsen
20130411 Bilag til ansøgningen
20131010 Ansøgning til Dragør Kommune
20131010 Revideret ansøgning
20140107 Afgørelse fra Kulturstyrelsen
20140125 Anke fra Ole Storgaard
20140205 Anke fra Dragør Kommune
20140406 Den faglige udtalelse
20140407 Høringssvar
20140407_bilag_til_hoeringssvar
20141009 Afgørelse fra Kulturministeren

Jeg glæder mig over at dette spændende projekt nu ser ud til at blive en realitet. Det er fantastisk, at vi i kommunen har ihærdige og dygtige ildsjæle, der gør et stort arbejde for at gøre vores smukke og dejlige by endnu bedre. Tak til Karl Erik og Ole for det store forarbejde.

Eik-Dahl-Bidstrup
Eik Dahl Bidstrup